Dokumentumok

Műszaki vizsgához szükséges dokumentumok:


1. A vizsgálatot kérvényező azonosításoz szükséges okiratok (magánszemély):

 • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
 • Útlevél és lakcím igazolvány vagy
 • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.


2. A vizsgálatot kérvényező azonosításoz szükséges okiratok (cég):

 • Cég cégbírósági bejegyzése,
 • Aláírási címpéldány,
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).


3. A vizsgálandó jármű okmányai:

 • forgalmi engedély vagy;
 • külföldi járműokmány vagy,
 • hatósági határozat vagy,
 • ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy,
 • műszaki adatlap vagy,
 • járműkísérő lap.
 • törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott)


4. Kötelező felelőség biztosítás érvényességét igazoló irat:

 • befizetési bizonylat (sárga csekk)
 • számlakivonat
 • nemzetközi biztosítást igazoló irat "zöldkártya"

5. Új vonóhorog felszerelés esetén

 • a vonóhoroghoz tartozó műbizonylat;